سبد خرید شما خالی است

نیرو؛ طراحی حیوانات

20000 تومان
توضیحات:

در اينجا چند دليل وجود دارد كه چرا كتاب نيرو؛ طراحي حيوانات منحصر به فرد است:
١- شما ياد ميگيريد چگونه از طريق تئوري نيرو حيوانات را طراحي كنيد.
٢- در اين كتاب آناتومي حركتي حيوانات مختلف وجود دارد. اين سبك، اين كتاب را در نوع خود منحصر به فرد ميسازد. در هر بخش اين كه چگونه نيرو ساختار و شكل روي يك پيكره تاثير مي گذارد، مورد بحث قرار مي گيرد.
٣- من بر مبناي تئوري نيرو يك شيوه ي ساده و انقلابي اتخاذ كردم و آن را روي گونه هاي مختلف حيوانات مختلف اعمال كردم. اين شيوه كار شما را در طراحي حيوانات آسان تر مي كند.
٤- در بخش آخر اين كتاب راجع به شيوه اي بحث مي شود كه مي توان با استفاده از آن در طراحي مبالغه كرد.